>

Jo Havenith


Het is mijn hoop u onder te dompelen in een sfeer van diverse uitingen van mijn teken-schilderkunst en ruimtelijke kunst waarbij soms de snelheid van de actie van het weergeven belangrijk is en tegelijkertijd of daarna de rust en kalmte de boventoon voert. Het is meer het klassieke gegeven van beweging in rust en omgekeerd. 

Mijn reizen naar Toscane en tegelijk studiemomenten van de Italiaanse Renaissance, zie boek ’’Toscane in Limburg” hebben mij al vanaf mijn jeugd geleerd dat de artistieke zoektocht naar toepassing en verwerking van materialen ten behoeve van verbeelding oneindig is. Elke discipline van uitbeelden maakt de geest vrij voor het aandurven van het inslaan van andere wegen. Dit is zichtbaar bij mijn keramieken, bronzen, tekeningen, schilderijen, fresco’s enz.

Het iedere keer weer iets nieuws aan een materiaal toevoegen en een periode daarmee aan de slag gaan heeft mij het gevoel gegeven dat het leven nooit helemaal af is en blijft doorgaan. Ik denk dat mijn manuele vaardigheden wel de basis zijn van de kern van mijnwerk. 

De soms trefzekere, figuurlijke, natuurlijke stijl laat ik bestaan naast de interpretatieve, geabstraheerde, impressionistische.  Naar mijn mening is het werken met deze opzet en uitersten de manier om het dichtst bij de waarheid van een kunstwerk te komen.

Het ene moment straalt een schilderij vreugde uit door sterk kleurgebruik, beweging, spontane lijnvoering en drukke excentrische compositie. Het andere moment heeft de geometrische compositie de overhand. Ik neem zelf de vrijheid om beide genoemde extremen tot een eenheid te brengen.

Mijn liefde voor het Limburgse landschap en de cultuur zijn onmiskenbaar en voor mijn inspiratie onmisbaar gebleken. Daarnaast heb ik met overgave de mens om mij heen in allerlei omstandigheden op papier en doek een plek gegeven.

Niet voor niets heeft mijn nooit ophoudende liefde voor de natuur al vanaf mijn jeugd de thematiek bepaald. Ook hoe al van oudsher mensenprocessies al dan niet mediterend door de natuur trokken. Hoe schutters die eerst hun dorp verdedigden en toen dit niet meer zo nodig was feesten en wedstrijden organiseerden en kleurrijke optochten. Hoe na een lange winter behoefte van mens en natuur groot was om drie dagen lang te genieten van het carnaval en daarna uit te zien naar de prille lente.

Dit drieluik van schutters, carnaval, processies in de natuur geplaatst zijn altijd onderzoeksgebied geweest en nog steeds. Zie film: Drieluik Limburg. Mijn boek “Toscane in Limburg” is een uiting van de relatie met mijn geliefde Toscane en Limburg. 

Dit boek is 10 jaar geleden uitgebracht en geeft ook de breedheid van mijn werk weer die in veel objecten voorkomt, gevormd door schetsen, bronzen, keramiekbeelden, olieverven, glasschilderkunst enz. Mijn onderwerpen zijn steeds dezelfde gebleven. De laatste jaren is daar de fresco-techniek aan toegevoegd die de dimensie van mijn totaalwerk heeft verbreed. Bezoek aan restauratieateliers in Florence en omstreken waren hiervoor noodzakelijk.

Voor verdere informatie over mij en mijn werk wil ik u graag verwijzen naar mijn website en gemaakte documentaires.

Mijn volgend plan is het maken van een nieuw boek met als titel “van schets tot verbeelding”.

Zoals de titel aangeeft komen per hoofdstuk een groot aantal schetsen hierin voor die leiden tot een groot, autonoom werk zoals een gebrandschilderd raam, een werk in brons, een keramisch werk, een schilderij of een fresco.

Dus per hoofdstuk gaat aan het eindwerk een aantal handgeschreven teksten en schetsen gerelateerd aan de ontwikkeling vooraf. Het boek zal voor liefhebbers behalve een esthetische- ook een vakdidactische functie hebben.

Als beeldend kunstenaar ben ik steeds actief met diverse uitingsvormen.     

De breedheid van levert een grote hoeveelheid materiaal op. Globaal bestaat mijn artistieke leven uit enkele perioden die kenmerkend zijn voor mijn werk.

 
Geboren in Bocholtz met vier zussen en een broer en opgegroeid met veel ruimte in de natuur en ouders die daar van hielden. Als snel werd duidelijk dat ik veel tekende maar toch bouwkunde ging studeren op de HTS. De Jan van Eyck academie en Lerarenopleiding Kunst Maastricht deed mij al gauw besluiten om het pad van Beeldende Kunst voort te zetten en Maastricht was een aantal jeugdjaren de basis. De interesse voor tekentechnieken en het experiment deed mij besluiten de Italiaanse Renaissance te bestuderen en Florence en omgeving vaak te bezoeken. Van toen af is deze tijd van grote invloed op me geweest. De musea met een veelvuldigheid van grote kunstuitingen en het Italiaanse leven met alle egards snoof ik op als een leerproces. In de zeventiger jaren was Elkenrade, een klein gehucht bij Eys-Wittem voor mij en mijn gezin een stek en zeer geschikt om een oude monumentale bouw te verbouwen tot atelier en woonruimte. Mijn bouwkunde opleiding kwam goed van pas.

Mijn docentschap expressievakken op het Serviam-Lyceum gaf me de mogelijkheid om jeugd artistiek te vormen en te begeleiden en ook om als vrij kunstenaar te existeren en Limburg qua cultuur en landschap op de kaart te zetten.